Aleksy ma roczek

Przyjęcia urodzinowe
Fot.

Archiwum własne

Data: